Ομάδα Μελέτης Φλεγμονής ΔΠΘ

Η Ομάδα Μελέτης Φλεγμονής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ασχολείται με την έρευνα των ανοσολογικών μηχανισμών επαγωγής και ρύθμισης της φλεγμονής σε διάφορα μοντέλα νόσων, σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. H ομάδα δραστηριοποιείται στο εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας του τομέα Γενικής Παθολογίας του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ, με υπεύθυνο τον Καθηγητή Παθολογίας κ. Κωνσταντίνο Ρίτη

Το παραπάνω εργαστήριο αποτελεί βασική μονάδα μεταφραστικής έρευνας με εξοπλισμό σύγχρονης ανάλυσης σε επίπεδο μοριακής/γενετικής μελέτης, έκφρασης γονιδίων και πρωτεϊνικής έκφρασης (real time RT-PCR, Western Blot, Flow Cytometry, Cell Cultures Equipment, Fluorescence Microscopy). Συγχρόνως παρέχει σύγχρονες διαγνωστικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα σε γενετικό και μοριακό επίπεδο. Παράλληλα το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο ΔΠΘ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νέα - Ανακοινώσεις