Διαγνωστικές Υπηρεσίες

admin

Στο εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εξετάσεις με σύγχρονες μοριακές μεθόδους (PCR, RT-PCR, Sequencing, FACS) που αφορούν:

  • έλεγχο μεταλλάξεων γονιδίου MEFV για τον Οικογενή Μεσογειακό πυρετό (Familial Mediterranean fever, FMF)
  • έλεγχο μεταλλάξεων γονιδίου TNFRSF1A γιατο Περιοδικό Σύνδρομο που σχετίζεται με τον υποδοχέα του TNF (TRAPS)
  • έλεγχο μεταλλάξεων γονιδίου BTK για την Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία (X-linked agammaglobulinemia, XLA)
  • έλεγχο μεταλλάξεων γονιδίου JAK2 για την Αληθή Πολυκυτταραιμία, την Ιδιοπαθή Θρομβοκυττάρωση και την Πρωτοπαθή Μυελοϊνωση (Jak-2 entire coding mutations)
  • έλεγχο μεταλλάξεων για τον παράγοντα V-Leiden (Θρομβοφιλία V-Leiden)
  • ανίχνευση DNA Mycobacterium tuberculosis για τη μοριακή διάγνωση της φυματίωσης
  • προσδιορισμό ανοσοφαινότυπου με κυτταρομετρία ροής (Flow Cytometry, FACS)

Η παροχή των παραπάνω διαγνωστκών υπηρεσιών είναι ενταγμένη σε αυτοχρηματοδοτούμενο έργο (ΚΕ 80895) του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ρίτη. Για να δείτε το κόστος της κάθε εξέτασης κάντε κλικ ΕΔΩ

Για την αποστολή δείγματος προς εξέταση δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία

Για περισσότερες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 25513-53638 ή στείλτε e-mail στο info@inflathrace.gr