Ειρήνη Αποστολίδου

Τηλ.: 
2551353638

Ειρήνη Αποστολίδου, Ιατρός, Υποψήφια Διδάκτορας Ανοσολογίας στο Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Μετά τη λήψη του πτυχίου της από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το 2010, είναι μέλος της ομάδας συμμετέχοντας ενεργά σε ερευνητικά πρωτόκολλα και σε δημοσιεύσεις (ανοσοαποτύπωση πρωτεϊνών, κυτταρομετρία ροής, ανοσοϊστοχημεία και ανοσοφθορισμός, κυτταροχημεία και μικροσκόπιση, καλλιέργειες πρωτογενών κυττάρων). Συγχρόνως συμμετέχει στο εξωτερικό ιατρείο στην παρακολούθηση των ασθενών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη δράση των μεσολαβητών της φλεγμονής και των πρωτεασών της πήξης.

Δημοσιεύσεις (PubMed)

ResearchGate