Νέος μηχανισμός ρύθμισης της φλεγμονής στον Οικογενή Μεσογειακό Πυρετό

Η ερευνητική μας ομάδα αποδεικνύει ότι η απελευθέρωση neutrophil extracellular traps (NETs/ΝΕΤωση) αποτελεί κύριο μηχανισμό ρύθμισης της φλεγμονής στο Οικογενή Μεσογειακό Πυρετό (FMF). Για πρώτη φορά περιγράφεται η απελευθέρωση IL-1β μέσω των NETs, ενώ αποδεικνύεται ότι η ακεραιότητα της δομής των NETs είναι καθοριστική για τη δράση της IL-1β. Αντισταθμιστικά στη ΝΕΤωση δρουν τα χαμηλά επίπεδα βασικής αυτοφαγίας στα ουδετερόφιλα των ασθενών με FMF. Θα μπορούσε η ΝΕΤωση να αποτελέσει νέο θεραπευτικό στόχο στην (αυτο)φλεγμονή; Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα και δείτε ΕΔΩ τον προτεινόμενο μηχανισμό για την έκλυση της φλεγμονώδους κρίσης στον FMF.