Ηλιάνα Αγγελίδου

Τηλ.: 
2551353638

Ευαγγελία-Ηλιάνα Αγγελίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο «Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική». Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών της εκπαιδεύτηκε σε τεχνικές κυτταρικής και μοριακής βιολογίας. Τον Μάρτιο του 2014, εντάχθηκε στην Ομάδα Μελέτης Φλεγμονής του Καθ. Κ. Ρίτη. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο της ανοσολογίας, και ειδικότερα στη συνομιλία φλεγμονής και θρόμβωσης.
 
Δημοσιεύσεις (PubMed)