Νέα - Ανακοινώσεις

Αυτοφαγία και θρομβογόνα NETs: νέος μηχανισμός συνδέει τη φλεγμονή με τη θρόμβωση, στη σήψη

Η ερευνητική μας ομάδα αποδεικνύει ότι τα ουδετεροφιλικά δίκτυα χρωματίνης (Neutrophil Extracellular Traps, NETs) των ασθενών με gram αρνητική σήψη, εκτός από τη γνωστή αντιμικροβιακή τους δράση, δρουν ως "οχήματα" εξωκυττάριας μεταφοράς του ιστικού παράγοντα (Tissue Factor, TF) επάγοντας τη θρόμβωση. Η παραπάνω διαδικασία πυροδοτείται από το φλεγμονώδες περιβάλλον της σήψης και εξαρτάται από την αυτοφαγία. Διαβάστε ΕΔΩ τη δημοσίευση.

Autophagy Guidelines 2012

Η ομάδα μας συμμετέχει στις νέες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) για τον τρόπο χρήσης και την ερμηνεία των δοκιμασιών ελέγχου της αυτοφαγίας.
Δείτε ΕΔΩ τη σχετική δημοσίευση

Ερευνητικά μας δεδομένα για την ίνωση επισημαίνονται στο Nature Reviews

Η αναστολή του εξωγενούς συστήματος της πήξης ίσως αποτελέσει μια νέα θεραπευτική επιλογή κατά της ίνωσης στο σκληρόδερμα....διαβάστε περισσότερα