Μέλη Κλινικής

Κωνσταντίνος Ρίτης
Καθηγητής Παθολογίας ΔΠΘ
Αιματολόγος, Διευθυντής Α' Παθολογικής Κλινικής & Εργαστηρίου Μοριακής Αιματολογίας ΔΠΘ
Σ. Κώτσιου
Καθηγήτρια Παθολογίας
Γ. Κουκλάκης
Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας
Κ. Μιμίδης
Καθηγητής Παθολογίας - Γαστρεντερολογίας
Π. Σκένδρος
Αν. Καθηγητής Παθολογίας
Β. Δάλλα
Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας
Χ. Παπαγόρας
Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας
Ι. Μητρούλης
Επικ. Καθηγητής Παθολογίας
Δ. Πιτσιάβα
Παθολόγος Επιμελήτρια Α'
Π. Χρηστακίδου
Παθολόγος Επικουρική Ιατρός
Ι. Μόσχος
Γαστρεντερολόγος Παν/κός Υπότροφος
Β. Τσιρονίδου
ΕΤΕΠ, Βιολόγος
Μ. Ρηγοπούλου
ΕΤΕΠ - Γραμματεία Κλινικής
Ε. Τερζή
Προϊσταμένη νοσηλευτικού προσωπικού