ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Κωνσταντίνος Ρίτης (υπεύθυνος ομάδας)
Καθηγητής Παθολογίας
Διευθυντής του Εργαστηρίου Μοριακής Αιματολογίας του ΔΠΘ
Παναγιώτης Σκένδρος
Αν. Καθηγητής Παθολογίας
Ιωάννης Μητρούλης
Επικ. Καθηγητής Παθολογίας
Χαράλαμπος Παπαγόρας
Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας
Αλέξανδρος Μήτσιος
Μοριακός Βιολόγος- Γενετιστής
Δημήτριος Στάκος
Καθηγητής Καρδιολογίας